• ANU İNŞAAT
  • JAPON ANADOLU ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ
  • KAMAN - KALEHÖYÜK KAZILARI
- Anadolu'nun Tarihini Bilmek, Dünyanın Tarihini Bilmektir. -

HAKKIMIZDA

ANU İNŞAAT TAHHÜT TİCARET ve SANAYİ LTD. ŞTİ.

ANU İNŞAAT HAKKINDA

İnşa edİlen enstİtü bİnası : Araştırma Bölümü, Depo Bölümü ve Lojman Bölümünden oluşmaktadır.

Son yıllarda, Enstitünün bu faaliyetlerinin daha etkin koordine edilebilmesi icin, bir bina inşa edilmesi ihtiyacı ortaya çıkması üzerine Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi, Türk Hükümeti yetkililerinin cok kıymetli destek ve yardımları ile enstitü binası inşaatı icin gerekli calışmaları yapmıştır. Türk ve Japon mimarların ortak calışması ile proje calışmaları yürütülmüş ve tamamen Türk işçileri ve malzemeleri ile inşaatın gerçekleştirilmesi planlanmıştır. İnşa edilen enstitü binası : Araştırma Bölümü, Depo Bölümü ve Lojman Bölümünden oluşmaktadır.

JAPON ANADOLU ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Tarİhİ İpekyolu üzerinde bulunan, 4.000 yıllık kültürel mİrası barındıran Kırşehİr Kaman’da 33 yıldır kazı çalışmaları sonucunda kurulmuştur.

JAPONYA ANADOLU ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezİ, 1978 yılında Tokyo-Mitaka-Shi'de, Altes Prens Takahito Mikasa tarafından kurulmuştur.

Merkez, Ortadoğu'ya yönelik akademik alanlarda temel bilgi veren, güvenilir araştırma ve calışmaları sürdürmek; Ortadoğu'ya ilişkin temel kitap ve dergileri bir kütüphanede toplamak, aynı zaman da bölgeyle ilgili arkeolojik verileri araştırmacılar, öıenciler ve bölge halkının hizmetine sunmak amacındadır.


Merkezin, bugüne kadar yaptığı en önemli araştırmalardan biri, Kaman-Kalehöyük'te sürdürülen arkeolojik kazı calışmalarıdır. 1986 yılında başlanan calışmalara en az 50 yıl süresince devam edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

anu inşaat

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi, kazı calışmalarının yanında, 1987 yılından beri, İç Anadolu Bölgesindeki eski yerleşim yerlerini tespit etmek üzere yüzey araştırmaları sürdürmekte ve ayrıca Kaman-Kalehöyük kazı evi ve laboratuarlarında arkeolog, konservatör, müzeci ve öıencilerin katıldığı; arkeoloji, antropoloji, zoo-arkeoloji, arkeobotanik, jeoloji ve konservasyon dallarında kurs, sempozyum ve konferanslar düzenlemektedir. Bu calışmaların düzenli ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi icin, Kaman-Kalehöyük kazı yerine yakın bir yerde kurulacak bir enstitünün olması gerektiği düşünülmüştür. Merkez, bu nedenle, 1998 yılında, Prof.Dr. Tahsin Özgüç'ün tavsiyesi ve Altes Prens Takahito Mikasa'nın onayı ile, Dr. Sachihiro Omura başkanlığında Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünü bir şube şeklinde kurmuştur.

Bu enstitünün calışma amacı; arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarını yürütmek, kazı ve araştırmalardan elde edilen bilgileri ve eserleri incelemek ve yayınlanmasını sağlamaktır.


Enstitü Japonya, Türkiye ve diğer ülkelerden gelecek araştırmacıların calışacağı bir bilim merkezi olarak faaliyet gösterecektir. Ayrıca Bölge halkına, Eski Anadolu tarihi hakkında bilgi aktararak, tarih miraslarına sahip cıkmalarını sağlamak da Enstitünün en önemli amaclarından biridir.

anu inşaat

Son yıllarda, Enstitünün bu faaliyetlerinin daha etkin koordine edilebilmesi icin, bir bina inşa edilmesi ihtiyacı ortaya çıkması üzerine Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi, Türk Hükümeti yetkililerinin cok kıymetli destek ve yardımları ile enstitü binası inşaatı icin gerekli calışmaları yapmıştır. Türk ve Japon mimarların ortak calışması ile proje calışmaları yürütülmüş ve tamamen Türk işçileri ve malzemeleri ile inşaatın gerçekleştirilmesi planlanmıştır. İnşa edilen enstitü binası : Araştırma Bölümü, Depo Bölümü ve Lojman Bölümünden oluşmaktadır. Araştırma bölümü kazıyla ilgili calışmalar ve diğer araştırmalar icin çeşitli laboratuarlar, çalışma odaları, kütüphane, konferans salonu ve fotoğrafhaneyi içermektedir.

1993 yılında, kazı evi yakınında, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından bir Japon bahcesi inşa edilmiştir. Altes Prens Takahito Mikasa'nın Kaman-Kalehöyük Kazılarını başlatması anısına ve yöredeki halka rekreasyon alanı yaratmak amacı ile tesis edilmiş olan Mikasanomiya Anı Bahçesi, Japonya dışındaki en büyük Japon botanik bahçesidir ve her yıl giderek artan sayıda ziyaretçi gelmektedir.


İnşaatın tamamlanması ile; Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Mikasanomiya Anı Bahçesi, Türkiye ile Japonya arasındaki kültür alışverişine katkı sağlayacak bir ortamın sağlanmasında önemli birer unsur olacaktır.

KAMAN - KALEHÖYÜK KAZILARI

Kalehöyük'te yapılan arkeolojİk kazılar sonucunda, dört farklı kültür katı tespİt edİlmİştİr.

KAMAN - KALEHÖYÜK KAZILARI

İç Anadolu'nun ortasında yer alan Kaman-Kalehöyük, 280 m capında, 16 m yükseklİğİnde tİpİk bİr Anadolu höyüğüdür.


Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından yürütülmektedir. Merkezin ve kazı heyetinin fieref Başkanı olan Altes Prens Takahito Mikasa, 31 Mayıs 1986 tarihinde, ilk kazmayı vurarak kazıları başlatmıştır. O tarihten bugüne, Prof. Dr. Tahsin Özgüç'ün de bilimsel yardım ve katkılarıyla, calışmalar sürdürülmektedir.

anu inşaat

Dr. Sachihiro Omura başkanlığındaki Japon kazı heyeti tarafından 1986 yılından günümüze kadar sürdürülen kazılarda, Osmanlı Döneminden, Erken Bronz Cağına kadar olan dönemlere ait pek cok eser ortaya cıkarılmıştır.Bu buluntular icerisinde ceşitli taş yada madenlerden, yada pişmiş topraktan yapılmış mühürler, mühür baskıları, tabletler, figürinler, süs eşyaları, çanak ve çömlekler yer almaktadır.


Bu enstitünün calışma amacı; arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarını yürütmek, kazı ve araştırmalardan elde edilen bilgileri ve eserleri incelemek ve yayınlanmasını sağlamaktır.

Ayrıca yapılan arkeolojik kazılarla tespit edilen yapı katları, yaklaşık 1 km uzunluğundaki şehir surlarıyla cevrili bu antik yerleşimde, tahminen 10.000 nüfuslu bir toplumun yaşadığını göstermektedir. Tapınak, depolar ve şehir kapısı önemli kalıntılardandır.

anu inşaat

Kalehöyük'te yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, dört farklı kültür katı tespit edilmiştir. Bunlar yeniden eskiye doğru sıralanacak olursa :


I.Kat Bizans ve Osmanlı Dönemi

( M.S.1500 - 1700 )


II. Kat Demir Cağı

( M.Ö.1200 - 400 )


III. Kat Orta ve Geç Tunç Cağı

( M.Ö.2000 - 1200 )


IV. Kat Eski Tunç Cağı

( M.Ö.3000 - 2000 )

Kaman-Kalehöyük kazılarıyla elde edilen bilimsel veriler bize eski cağlardan modern cağa kadar olan Anadolu tarihini ve onun dünyadaki yerini göstermektedir.


Önümüzdeki elli yıl süresince devam etmesi gerektiği düşünülen calışmalar ise Kalkolitik ve Neolitik Cağa ait tabakaların da aydınlanmasını sağlayacaktır.

İLETİŞİM

BİZİMLE TEMAS İÇİN FORMU DOLDURABİLİR VEYA İLETİŞİM BİLGİLERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Mesaj gönderilirken bir hata oluştu!!
Bağlantınız zaman aşımına uğradı...
Mesajınız başarılı şekilde gönderildi!
HARİTA İÇİN TIKLAYIN