JAPONYA ANADOLU ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi, 1978 yılında Tokyo-Mitaka-shi'de, Altes Prens Takahito Mikasa tarafından kurulmuştur. Merkez, Ortadoğu'ya yönelik akademik alanlarda temel bilgi veren, güvenilir araştırma ve calışmaları sürdürmek; Ortadoğu'ya ilişkin temel kitap ve dergileri bir kütüphanede toplamak, aynı zaman da bölgeyle ilgili arkeolojik verileri araştırmacılar, öıenciler ve bölge halkının hizmetine sunmak amacındadır.

Merkezin, bugüne kadar yaptığı en önemli araştırmalardan biri, Kaman-Kalehöyük'te sürdürülen arkeolojik kazı calışmalarıdır. 1986 yılında başlanan calışmalara en az 50 yıl süresince devam edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

kaman3

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi, kazı calışmalarının yanında, 1987 yılından beri, İç Anadolu Bölgesindeki eski yerleşim yerlerini tespit etmek üzere yüzey araştırmaları sürdürmekte ve ayrıca Kaman-Kalehöyük kazı evi ve laboratuarlarında arkeolog, konservatör, müzeci ve öıencilerin katıldığı; arkeoloji, antropoloji, zoo-arkeoloji, arkeobotanik, jeoloji ve konservasyon dallarında kurs, sempozyum ve konferanslar düzenlemektedir. Bu calışmaların düzenli ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi icin, Kaman-Kalehöyük kazı yerine yakın bir yerde kurulacak bir enstitünün olması gerektiği düşünülmüştür. Merkez, bu nedenle, 1998 yılında, Prof.Dr. Tahsin özgüc'ün tavsiyesi ve Altes Prens Takahito Mikasa'nın onayı ile, Dr.Sachihiro Omura başkanlığında Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünü bir şube şeklinde kurmuştur.

Bu enstitünün calışma amacı; arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarını yürütmek, kazı ve araştırmalardan elde edilen bilgileri ve eserleri incelemek ve yayınlanmasını sağlamaktır.

 

Enstitü Japonya, Türkiye ve diğer ülkelerden gelecek araştırmacıların calışacağı bir bilim merkezi olarak faaliyet gösterecektir. Ayrıca Bölge halkına, Eski Anadolu tarihi hakkında bilgi aktararak, tarih miraslarına sahip cıkmalarını sağlamak da Enstitünün en önemli amaclarından biridir.

Son yıllarda, Enstitünün bu faaliyetlerinin daha etkin koordine edilebilmesi icin, bir bina inşa edilmesi ihtiyacı ortaya cıkması üzerine Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi, Türk Hükümeti yetkililerinin cok kıymetli destek ve yardımları ile enstitü binası inşaatı icin gerekli calışmaları yapmıştır. Türk ve Japon mimarların ortak calışması ile proje calışmaları yürütülmüş ve tamamen Türk işcileri ve malzemeleri ile inşaatın gercekleştirilmesi planlanmıştır. ğqnşa edilecek enstitü binası : Araştırma Bölümü, Depo Bölümü ve Lojman Bölümünden oluşmaktadır. Araştırma bölümü kazıyla ilgili calışmalar ve diğer araştırmalar icin ceşitli laboratuarlar, calışma odaları, kütüphane, konferans salonu ve fotoıafhaneyi icerecektir.
1993 yılında, kazı evi yakınında, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından bir Japon bahcesi inşa edilmiştir. Altes Prens Takahito Mikasa'nın Kaman-Kalehöyük Kazılarını başlatması anısına ve yöredeki halka rekreasyon alanı yaratmak amacı ile tesis edilmiş olan Mikasanomiya Anı Bahcesi, Japonya dışındaki en büyük Japon botanik bahcesidir ve her yıl giderek artan sayıda ziyaretci gelmektedir.

İnşaatın tamamlanması ile; Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Mikasanomiya Anı Bahcesi, Türkiye ile Japonya arasındaki kültür alışverişine katkı sağlayacak bir ortamın sağlanmasında önemli birer unsur olacaktır.

kaman3

altbant